Живот в здраве, красота, успех!

И най-дългият път започва с първата крачка" Да поемем напред заедно!петък, 17 декември 2010 г.

Тим Сейлс - Формула за приход, разход, актив, пасив...

Какво купуват бедните,средната класа и богатите,когато вземат заплата?

Няма коментари: