Живот в здраве, красота, успех!

И най-дългият път започва с първата крачка" Да поемем напред заедно!



петък, 8 май 2009 г.

Защо да започнете с МЛМ - Том Шрайтер "Големия Ал"

Как една малка история може да промени степента на убеденост на вашия потенциален кандидат - от Том (Биг Ал) Шрайтер

Преди повече от 20 години, в моята първа книга за Големия Ал, написах: "Фактите говорят. Историите продават". Така че, вместо да засипвате вашите потенциални кандидати с факти , 3-D флипчартове, презентации на Power Point, и хай-тек анимации, помогнете им да направят връзка. Разкажете на вашия кандидат история.

Нека ви дам пример с една от моите любими истории: Двегодишната история. Тя кара потенциалният кандидат да се замисли в дългосрочен план и да повярва, че може да успее в бизнеса.

Представете си, че един ден, както сте на работа, вашият шеф идва и ви казва: "Лоши новини, смятаме да ви уволним. Работата не върви. А икономиката е скапана." Вие се чувствате депресиран. Вече нямате кариера. Вече няма редовна заплата. И тогава шефът ви казва, "Знаеш ли какво? Ако можеш да работиш по един час извънредно всеки ден, от 17:00 до 18:00, от понеделник до петък, ще ти позволим да си запазиш работата и да продължиш да си получаваш чековете със старата заплата." Какво бихте направили? Ами, повечето хора биха казали, "Добре, ще работя един час повече, само за да си запазя работата. Знам, че ще работя един час повече, но е важно да си запазя настоящата работа.”

И тогава шефът казва, "Е, добре, знам, че това са почти лоши новини, но си има и добра страна. Ако работиш един час повече, от понеделник до петък без заплата, просто един допълнителен час на ден… след две години ще те пенсионираме, като пенсията ти ще е колкото сегашната ти заплата." И изведнъж как се почувствате? Ще ви се да кажете, "Уха! Страхотно! Каква възможност! Просто един час повече на ден, безплатно, понеделник до петък, а след две години се пенсионирам на пълна заплата!"

Е, и какво би станало? Вие работите извънредно и след шест месеца един от вашите приятели казва, "Ей, защо не спреш с това? Работиш един час извънредно и даже не ти плащат." Казвате на приятеля си, "Няма как! Трябва да поработя само още 18 месеца и тогава ще се пенсионирам!" А пък след година вашият съпруг може би ще каже, "Знаеш ли какво, мило? За последните 12 месеца работиш по един час извънредно. Защо не си стоиш повече вкъщи, вместо да работиш извънредно?" Вие казвате, "Не, не, не! Просто само още една година и ще се пенсионирам на пълна заплата." И бихте си ходили чинно на работа, от понеделник до петък, работейки това допълнително време, за да можете да се пенсионирате. А и бихте се вълнували от тази възможност.

Е, добре, ние имаме същата възможност с нашият бизнес за мрежов маркетинг. Ние искаме от вас да отделяте един час на ден, от понеделник до петък, за да изграждате своя бизнес мрежа. А всичко, което трябва да правите, е... да говорите с хората. И изобщо не трябва да се притеснявате какво казвате и колко добре го правите, знаете ли защо? Защото ще ставате по-добри. Колкото повече се занимавате с мрежов маркетинг, толкова повече ще учите. Така че може би първия месец ще кажете, "Ех, направо не знам какво да кажа." Втория месец ставате малко по-добри и казвате "Знам, че името на фирмата е „Чудесната фирма”. На третия месец ставате по-добри и казвате, "Смятам, че това е много добър бизнес. Може би искате да погледнете?" А на четвъртия месец ставате все по-добри и по-добри.

Просто инвестирайте един час на ден. А след като изминат двете години, бихте могли да сте приятно изненадан и да кажете, "Знаете ли какво, мога да заменя дохода от работата си на пълно работно време с дохода си от МЛМ и да се пенсионирам до края на живота си." Е... бихте ли се възползвали от предимствата на тази възможност? Ако сте като повечето хора, вие ще искате да се възползвате от тази прекрасна възможност... но няма да го направите. Ето защо: едно малко гласче вътре в главата ви казва, “Ами какво ще стане, ако не проработи? Какво ще стане, ако загубя по час на ден за тези две години? Ами ако не съм добър в това? Не познавам никой, който се е пенсионирал с мрежов маркетинг. Познавам само хора, които са се пенсионирали с пенсия от работата си. Не ми изглежда много сигурно.”

Да, наистина у вас ще се появят съмнения. Ще имате проблем с убеждението. И това си е съвсем естествено. Така че това, което ще направим, е да ви помогнем с вашето убеждение За да ви окуражим по пътя, от време на време ще ви изпращаме чек по пощата – просто за да поддържаме духа ви, докато изграждате вашия двегодишен бизнес. Като получавате тези специални чекове, ще си казвате "Знам, че работи! Получавам тези чекове, и те го доказват." И ето защо вие искате да започнете вашия бизнес днес.

Виждате ли как тази история установява връзка с потенциалния кандидат? Потенциалният кандидат вижда себе си и живее вътре в историята. Ето защо аз обичам да използвам истории. Потенциалните кандидати забравят фактите, процентите и съставните части, но те винаги помнят историите.

Няма коментари: